Tag Archives: mobifone

[Thông tin tuyển dụng] Trung tâm Quản lý Điều hành mạng (NOC) – Tổng công ty Viễn thông MobiFone

  Hits: 100

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | Comments Off on [Thông tin tuyển dụng] Trung tâm Quản lý Điều hành mạng (NOC) – Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Nam tuyển dụng kỹ sư

Hits: 276

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , , , | Comments Off on Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Nam tuyển dụng kỹ sư

[Thông tin tuyển dụng] TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM – THUỘC TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE trực tiếp quản lý, vận hành khai thác bảo dưỡng thiết bị, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến; điều hành công … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , | Comments Off on [Thông tin tuyển dụng] TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG MOBIFONE 2017

Hits: 207

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , | Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG MOBIFONE 2017

[Thông tin thực tập tốt nghiệp] Vv cử đoàn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại TT Mạng lưới MobiFone miền Nam

Posted in Thông tin giáo vụ, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | Comments Off on [Thông tin thực tập tốt nghiệp] Vv cử đoàn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại TT Mạng lưới MobiFone miền Nam

[Thông tin tuyển dụng] Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam tuyển dụng

TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM – THUỘC TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE trực tiếp quản lý, vận hành khai thác bảo dưỡng thiết bị, truyền dẫn và cơ sở hạ tầng mạng vô tuyến; điều hành công … Continue reading

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | Comments Off on [Thông tin tuyển dụng] Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam tuyển dụng

[Thông tin tuyển dụng] Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Trung

Hits: 53

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , | Leave a comment

[TTTN] Thông báo nhận thực tập tại Mobifone

THÔNG BÁO NHẬN THỰC TẬP Dành cho sinh viên hệ chính quy D13CQVT & L15CQVT Công ty: Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam – Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone Địa chỉ: MM18 Trường Sơn, Phường 14, Quận … Continue reading

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | 7 Comments

Lãnh đạo Học Viện làm việc với Khoa Viễn Thông 2 về triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017

Vào ngày 18/08/2016, Khoa Viễn Thông 2 có cuộc họp triển khai kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2016-2017 với lãnh đạo Học Viện Cơ Sở. Tham dự buổi họp có Thầy Tân Hạnh (Phó Giám Đốc Học Viện), … Continue reading

Posted in Tin hoạt động | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment