Tag Archives: năm học 2016 – 2017

Lịch thi Học Kỳ 3 (Học Kỳ Hè) năm học 2016 – 2017

Hits: 2988

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , | Comments Off on Lịch thi Học Kỳ 3 (Học Kỳ Hè) năm học 2016 – 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

– Phụ lục về Học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017: tại đây. Hits: 18

Posted in Thông tin giáo vụ, Thông tin học bổng | Tagged , , , | Leave a comment

Thông báo V/v thành lập nhóm lớp môn học trong HK Hè năm học 2016-2017

Hits: 6

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2 các khóa lớp tại HVCS

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2: Lớp D13CQVT01-N & D13CQVT02-N: tại đây. Lớp D14CQVT01-N & D14CQVT02-N: tại đây. Lớp D15CQVT01-N & D15QVT02-N: tại … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

Lịch thi kỳ thi phụ HK1 năm học 2016-2017 các lớp đại học Khóa 2016

Hits: 12

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

[Thông tin Giáo vụ] Kế hoạch chi tiết HK hè năm học 2016-2017

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết: tại đây. ********** Hits: 9

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

Quyết định: V/v Giao nhiệm vụ Cố vấn học tập cho các lớp Hệ ĐH, CĐ, LT CQ khóa 2016 năm học 2016-2017

Hits: 10

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment

THÔNG BÁO V/v Thu học phí, thu khác hệ đào tạo chính quy HK2 năm học 2016-2017

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo: tại đây. Hits: 14

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment