Home » Posts tagged 'năm học 2016 – 2017'

Tag Archives: năm học 2016 – 2017

Lịch thi Học Kỳ 3 (Học Kỳ Hè) năm học 2016 – 2017

Thông báo về học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017

CV DEN 357_Page_2

– Phụ lục về Học bổng khuyến khích học tập năm học 2016 – 2017: tại đây.

Thông báo V/v thành lập nhóm lớp môn học trong HK Hè năm học 2016-2017

CV NOIBO 200_Page_1CV NOIBO 200_Page_2CV NOIBO 200_Page_3CV NOIBO 200_Page_4

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2 các khóa lớp tại HVCS

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 đợt 2:
  1. Lớp D13CQVT01-N & D13CQVT02-N: tại đây.
  2. Lớp D14CQVT01-N & D14CQVT02-N: tại đây.
  3. Lớp D15CQVT01-N & D15QVT02-N: tại đây.
  4. Lớp D16CQVT01-N & D16QVT02-N: tại đây.
  5. Lớp L16CQVT01-N: tại đây.
  6. Môn tích lũy TN Hệ Cao đẳng khóa 2014: tại đây.

Lịch thi kỳ thi phụ HK1 năm học 2016-2017 các lớp đại học Khóa 2016

55 LT_Page_1

55 LT_Page_2

55 LT_Page_3

[Thông tin Giáo vụ] Kế hoạch chi tiết HK hè năm học 2016-2017

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết: tại đây.

**********

Quyết định: V/v Giao nhiệm vụ Cố vấn học tập cho các lớp Hệ ĐH, CĐ, LT CQ khóa 2016 năm học 2016-2017

QD 163_Page_1

QD 163_Page_2

THÔNG BÁO V/v Thu học phí, thu khác hệ đào tạo chính quy HK2 năm học 2016-2017

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo: tại đây.