Tag Archives: quyết định

Quyết định về việc thành lập các lớp SV Liên thông ĐHCQ KTĐTTT – HVCS

Hits: 136

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , | Comments Off on Quyết định về việc thành lập các lớp SV Liên thông ĐHCQ KTĐTTT – HVCS

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

  Hits: 115

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Comments Off on QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

Quyết định Vv Giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2014-2016

Hits: 113

Posted in Thông tin giáo vụ, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , | Comments Off on Quyết định Vv Giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên Liên thông Cao đẳng – Đại học chính quy khóa 2014-2016

Quyết định Vv Ban hành KH đào tạo toàn khóa hệ ĐHTX khóa 2017 hệ 02 năm

Kế hoạch đào tạo chi tiết: tại đây.   Hits: 41

Posted in Kế Hoạch Đào Tạo | Tagged , , , , | Comments Off on Quyết định Vv Ban hành KH đào tạo toàn khóa hệ ĐHTX khóa 2017 hệ 02 năm

Quyết định Vv ban hành KH đào tạo toàn khóa ĐHTX khóa 2017

Kế hoạch đào tạo chi tiết: tại đây. Hits: 35

Posted in Kế Hoạch Đào Tạo | Tagged , , | Comments Off on Quyết định Vv ban hành KH đào tạo toàn khóa ĐHTX khóa 2017

Quyết định V/v Giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên LIÊN THÔNG ĐH chính quy Khóa 2015-2017 Ngành KT Điện tử truyền thông

Hits: 13

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment

Quyết định V/v Giao kế hoạch kinh phí NCKH cấp SV năm 2017 cho HVCS tại TPHCM

Hits: 6

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , , | Leave a comment

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018

– Khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 kèm theo Quyết định số 480/QĐ-HVCS: xem chi tiết tại đây. Hits: 66

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

Quyết định V/v Ban hành mức thu học phí năm học 2017-2018

– Phụ lục 1 đính kèm theo Quyết định số 464/QĐ-HV: xem chi tiết tại đây. Hits: 40

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Leave a comment

Quyết định: V/v Giao nhiệm vụ Cố vấn học tập cho các lớp Hệ ĐH, CĐ, LT CQ khóa 2016 năm học 2016-2017

Hits: 10

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment

Quyết định V/v Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo ĐH, CĐ theo hệ thống tín chỉ của HV ban hành kèm theo QĐ 897/QĐ -HV ngày 11/12/2012

Hits: 21

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV đủ điều kiện thi lại TN, Khóa 2009, 2010 (trả nợ)- Hệ VLVH

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Quyết định và Danh sách: tại đây. Hits: 2

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2014 (2.5 năm) đủ điều kiện thi TN – Hệ ĐHTX

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Quyết định và Danh sách: tại đây. Hits: 5

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2010, 2011 (5 năm) đủ điều kiện thi lại Tốt nghiệp – Hệ ĐHTX

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Quyết định và Danh sách: tại đây. Hits: 4

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment

QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt DS DV khóa 2012 (5 năm) Ngành ĐTTT đủ điều kiện thi Tốt nghiệp – Hệ ĐHTX

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên vui lòng xem chi tiết Quyết định và Danh sách: tại đây. Hits: 5

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Leave a comment