Home » Posts tagged 'REV-2016'

Tag Archives: REV-2016

REV-2016: Mời tham gia Hội thảo toàn quốc về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin (gia hạn nộp bài)

 

CV DEN 690_Page_3

Thông báo của ban tổ chức hội thảo về việc gia hạn nộp bài hội thảo REV-2016: thời hạn nộp bài đến hết ngày 10/10/2016.

Quý Thầy Cô và các cán bộ nghiên cứu vui lòng xem thông báo chi tiết: tại đây.