Tag Archives: sinh viên

THÔNG BÁO V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

Các bạn sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí trong Học kỳ 2 năm học 2017-2018 xem chi tiết thông báo: tại đây. Hits: 29

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , | Comments Off on THÔNG BÁO V/v sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí

QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – ĐỢT 2 THÁNG 3/2018 (Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-HV ngày 26/03/2018): xem chi tiết   Hits: 132

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Comments Off on QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

QUYẾT ĐỊNH V/v giao kế hoạch kinh phí NCKH cấp Sinh viên năm 2018 cho Học viện cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng tổng hợp danh mục đề tài sinh viên NCKH năm 2018: ở đây   Hits: 204

Posted in SINH VIÊN, Thông báo nghiên cứu, Thông tin giáo vụ | Tagged , , | Comments Off on QUYẾT ĐỊNH V/v giao kế hoạch kinh phí NCKH cấp Sinh viên năm 2018 cho Học viện cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO V/v Mua bảo hiểm tai nạn sinh viên năm 2018

Hits: 91

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Comments Off on THÔNG BÁO V/v Mua bảo hiểm tai nạn sinh viên năm 2018

[NCKH] Thông báo Vv Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên năm 2018

Căn cứ vào hoạt động khoa học công nghệ hằng năm của Học viện, Học viện cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh tiến hành triển khai kế hoạch NCKH của Sinh viên năm 2018, vậy đề nghị các Khoa … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on [NCKH] Thông báo Vv Đăng ký đề tài NCKH cấp Sinh viên năm 2018

Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2 Tham Dự Hội Trại Dream Asean Tại Thái Lan

Vào ngày 11/12/2017, sinh viên Nguyễn Hoài Nam, lớp  D15VTA1 ngành kỹ thuật Điện Tử Truyền Thông, thông qua sự lựa chọn của Khoa Viễn Thông 2, được cử đi tham gia Hội trại Dream Asian tại Bangkok – Thái … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng, Tin hoạt động | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Sinh Viên Khoa Viễn Thông 2 Tham Dự Hội Trại Dream Asean Tại Thái Lan

Trung tâm GDQP&AN thông báo nghỉ học 25,26/12/2017 (Bão số 16)

Hits: 101

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Comments Off on Trung tâm GDQP&AN thông báo nghỉ học 25,26/12/2017 (Bão số 16)

Thông báo V/v cho sinh viên nghỉ học, hoãn thi trước diễn biến của Bão số 16

Hits: 109

Posted in SINH VIÊN, Thông Báo, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Comments Off on Thông báo V/v cho sinh viên nghỉ học, hoãn thi trước diễn biến của Bão số 16

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018: ở đây. Hits: 178

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Comments Off on QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

  Hits: 115

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , | Comments Off on QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ CÁC LỚP SINH VIÊN NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO V/v Hoạt động của SV nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2017

Hits: 109

Posted in SINH VIÊN, Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , | Comments Off on THÔNG BÁO V/v Hoạt động của SV nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2017

Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

THÔNG BÁO Theo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp, các sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 có thể điều chỉnh và thay đổi đồ án tốt nghiệp. + Mẫu … Continue reading

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

Lịch nghiệm thu NCKH Sinh viên năm 2017

Lịch nghiệm thu NCKH Sinh viên năm 2017:  Thời gian:  ​Ngày hội thảo: 10/11/2017 Ngày nộp quyển: 17/11/2017 Ngày nghiệm thu: 24/11/2017 Địa điểm: Học viện Cơ sở – 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , | Comments Off on Lịch nghiệm thu NCKH Sinh viên năm 2017

Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2015 (2,5 năm) Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

Danh sách sinh viên khóa 2015 (2,5 năm) Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX được giao nhiệm vụ TTTN: ở đây. Hits: 72

Posted in Thông tin giáo vụ | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Quyết định Vv giao nhiệm vụ thực tập TN cho sinh viên khóa 2015 (2,5 năm) Ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – Hệ ĐHTX

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY AMARIS VÀ SINH VIÊN KHOA VIỄN THÔNG 2

Vào ngày 22/9/2017, cùng với sự hợp tác của khoa Viễn Thông 2, đại diện công ty Amaris (Pháp) đã có buổi giao lưu với các bạn sinh viên tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở … Continue reading

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng, Tin hoạt động | Tagged , , , , , , , | Comments Off on CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI DOANH NGHIỆP GIAO LƯU VÀ HỢP TÁC GIỮA CÔNG TY AMARIS VÀ SINH VIÊN KHOA VIỄN THÔNG 2