Tag Archives: thông báo nghiên cứu

[Seminar] Telecommunications Research and PhD Opportunities at The University of Newcastle, Australia

Seminar Title: Telecommunications Research and PhD Opportunities at The University of Newcastle, Australia Presenter: Duy Trong Ngo, Senior Lecturer (equivalent to Associate Professor in US and Canada), the School of Electrical Engineering and Computing, The University of Newcastle, Australia. Time: 3:00 PM 29/11/2017 … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , | Comments Off on [Seminar] Telecommunications Research and PhD Opportunities at The University of Newcastle, Australia

Thư mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn về Nghiên cứu và Công bố quốc tế

Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và các nhà quản lý có thêm phương pháp và công cụ hữu ích thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học & công bố quốc tế, củng cố vị … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , | Comments Off on Thư mời tham dự Chuỗi hội thảo tập huấn về Nghiên cứu và Công bố quốc tế

[Call For Paper] Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ X – FAIR’10

Hội nghị Khoa học quốc gia lần thứ X – FAIR’10 về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tindo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

[Seminar] Enabling technologies for Emergency Management Systems: Distributed Autonomous and Resilient EMS

Title: Enabling technologies for Emergency Management Systems: Distributed Autonomous and Resilient EMS Presenter: Professor Muhammad Ali Imran –  University of Glasgow Time: 5th September Tuesday Location: 11 Nguyen Dinh Chieu Street, Dakao Ward, Dist. 1, HCMC Abstract: In this presentation, we will explore … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , | Comments Off on [Seminar] Enabling technologies for Emergency Management Systems: Distributed Autonomous and Resilient EMS

Hội thảo Khoa học “Tâm lý học và sự phát triển bền vững con người trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0” ngày 23/12/2017

Hits: 236

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , | Comments Off on Hội thảo Khoa học “Tâm lý học và sự phát triển bền vững con người trong thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0” ngày 23/12/2017

[Thông báo mời viết bài] Hội nghị khoa học “Đào tạo và nghiên cứu khoa học hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”

Hits: 17

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , | Leave a comment

[REV-ECIT 2017] Thư mời nộp bài Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) phối hợp với Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông tổ chức “Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , | Leave a comment

[CFP]: The 7th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2017)

The 7th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification (ICDV 2017) October 5-6, 2017 – Hanoi, Vietnam http://www.icdv.uet.vnu.edu.vn/ Hosted by VNU University of Engineering and Technology Sponsored by IEEE SSCS Vietnam Chapter and IEICE Vietnam Section Participating-Sponsored by IEEE … Continue reading

Posted in Thông báo nghiên cứu | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment