Home » Posts tagged 'THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN CHUYÊN NGÀNH'

Tag Archives: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN CHUYÊN NGÀNH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN CHUYÊN NGÀNH

Theo kế hoạch đào tạo, Khoa Viễn Thông 2 sẽ phân chuyên ngành cho các sinh viên ngành kỹ thuật điện tử truyền thông vào ba chuyên ngành: vô tuyến, mạng viễn thông và thông tin quang. Kế hoạch phân ngành như sau:

  • Sinh viên đăng ký nguyện vọng chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên: nguyện vọng 1, nguyện vọng 2nguyện vọng 3 tương ứng với 3 chuyên ngành.
  • Văn phòng Khoa sẽ xét duyệt và phân ngành theo tổ hợp điểm trung bình tích lũy và nguyện vọng do sinh viên chọn.

Lưu ý:

  • Sinh viên đăng ký nguyện vọng với lớp trưởng.
  • Thời hạn: 16:00 thứ 4 ngày 09/05/2018
  • Danh sách sinh viên đính kèm:

    • Lớp ĐH liên thông chính quy: DS L16 
    • Lớp ĐH chính quy: DS D14
  • Sinh viên không đăng ký theo hạn định, Khoa sẽ phân theo điểm và chỉ tiêu.