Tag Archives: TMA

TMA Solutions tuyển dụng kỹ sư

Hits: 114

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , | Comments Off on TMA Solutions tuyển dụng kỹ sư

[TTTD cho SV] TMA Solutions tuyển dụng

Hits: 155

Posted in Thông tin tuyển sinh | Tagged , , | Comments Off on [TTTD cho SV] TMA Solutions tuyển dụng

Công ty TMA tuyển dụng 200 vị trí Tester

Hits: 205

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | Comments Off on Công ty TMA tuyển dụng 200 vị trí Tester

[Thực tập] TMA Solutions tuyển thực tập sinh tháng 9/2017

Hits: 270

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , | Comments Off on [Thực tập] TMA Solutions tuyển thực tập sinh tháng 9/2017

TMA tuyển dụng Kỹ sư Machine Learning và Artificial Intelligent

Hits: 134

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | Comments Off on TMA tuyển dụng Kỹ sư Machine Learning và Artificial Intelligent

[Thông tin tuyển dụng] TMA Tuyển dụng SV mới tốt nghiệp Quý III-2017

Hits: 45

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | Comments Off on [Thông tin tuyển dụng] TMA Tuyển dụng SV mới tốt nghiệp Quý III-2017

[TTTN] TMA Solutions tuyển thực tập sinh hè 6/2017

Hits: 120

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , | Leave a comment

[Thông tin tuyển dụng] Công ty TMA tuyển dụng SV mới tốt nghiệp

Hits: 15

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , | Leave a comment

[Thông tin thực tập] TMA Solutions tuyển thực tập sinh tháng 6/2017

Hits: 20

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , | Leave a comment

TMA Tuyển dụng SV mới tốt nghiệp Quý I-2017

Hits: 29

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , | Leave a comment

Thông tin thực tập: TMA Solutions tuyển thực tập sinh tháng 3/2017

Hits: 68

Posted in Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ngày hội giao lưu doanh nghiệp và sinh viên lần 6 năm 2016: Khoa Viễn Thông

Vào ngày 1 tháng 12 năm 2016, Khoa Viễn Thông đã tổ chức ngày hội giao lưu doanh nghiệp và sinh viên với mục đích tạo ra môi trường gặp gỡ, tiếp xúc giữa doanh nghiệp và sinh viên của … Continue reading

Posted in Thông Báo | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Thông tin tuyển dụng: Công ty TMA Tuyển Lập trình viên Không Cần Phỏng Vấn

Hits: 5

Posted in SINH VIÊN, Thông tin thực tâp - tuyển dụng | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Thông tin tuyển dụng: Công ty TMA Tuyển Lập trình viên Không Cần Phỏng Vấn