Home » Posts tagged 'tốt nghiệp'

Tag Archives: tốt nghiệp

Danh sách HV & SV ngành KT điện tử truyền thôngnhận bằng tốt nghiệp vào hai ngày 26 và 27/02/2019

STT Họ và tên Lớp
1 Đinh Văn Thành C12CQVT2N
2 Nguyễn Anh Lập C13CQVT01-N
3 Lê Tài Linh C13CQVT01-N
4 Đặng Chung Duy C13CQVT01-N
5 Đoàn Nguyên Huynh C13CQVT01-N
6 Tạ Huỳnh Minh Thuận C13CQVT01-N
7 Nguyễn Hoài Du C14CQVT01-N
8 Lê Nhật Duy C14CQVT01-N
9 Ngô Anh Phong C14CQVT01-N
10 Đào Thanh C14CQVT2N
11 Trần Văn Lưu D10CQVT03-N
12 Nguyễn Đức Kiệt D11CQVT02-N
13 Nguyễn Văn Ngôn D11CQVT1-N
14 Châu Phát Tài D11CQVT2-N
15 Trần Thế Khương D11CQVT2-N
16 Nguyễn Ngọc Cang D11TXVT01-N
17 Bùi Thanh  Tâm  D11TXVT01-N
18 Phan Văn Sơn D11TXVT02-N
19 Nguyễn Đức Minh D12CQVT01-N
20 Lê Thanh An D12CQVT01-N
21 Nguyễn Văn Dũng D12CQVT02-N
22 Nguyễn Thanh Hùng D12CQVT02-N
23 Võ Thế Hùng Anh D12CQVT03-N
24 Lê Trường An D12CQVT03-N
25 Vương Tuấn Anh D12CQVT03-N
26 Nguyễn Thế Thanh D12CQVT3N
27 Nguyễn Tấn Vương D13CQVT01-N
28 Nguyễn Hải Phương D13CQVT01-N
29 Huỳnh Trường Sơn D13CQVT01-N
30 Nguyễn Công Phong D13CQVT01-N
31 Nguyễn Xuân Hòa D13CQVT01-N
32 Lê Minh Sơn D13CQVT01-N
33 Nguyễn Xuân Sơn D13CQVT01-N
34 Đại Trung Thành D13CQVT01-N
35 Đỗ Văn Thịnh D13CQVT01-N
36 Quách Tân Tuấn D13CQVT01-N
37 Nguyễn Duy Anh D13CQVT02-N
38 Nguyễn Đông Dương D13CQVT02-N
39 Nguyễn Công Đỉnh D13CQVT02-N
40 Đinh Đức Độ D13CQVT02-N
41 Lê Đức Hoàng Long D13CQVT02-N
42 Nguyễn Quang Dũng D13CQVT02-N
43 Phạm Công Danh D13CQVT02-N
44 Nguyễn Duy Khánh D13CQVT02-N
45 Lê Tấn Hào Quý D13CQVT02-N
46 Nguyễn Quốc Toàn D13CQVT02-N
47 Nguyễn Trung Ẩn D13TXVT01-N
48 Trần Minh Khôi D13TXVT01-N
49 Nguyễn Đức Lộc D13TXVT01-N
50 Trần  Đình Luận D13TXVT01-N
51 Ngô Văn Mừng D13TXVT01-N
52 Mai Văn Phụng D13TXVT01-N
53 Nguyễn Phú Quốc D13TXVT01-N
54 Vũ Quang Sỹ D13TXVT01-N
55 Hồ Thanh Thế D13TXVT01-N
56 Nguyễn Văn Tịnh D13TXVT01-N
57 Lê Quốc Trạng D13TXVT01-N
58 Võ Minh Trí D13TXVT01-N
59 Đặng Minh  Triết D13TXVT01-N
60 Nguyễn Chí Trung D13TXVT01-N
61 Nguyễn Thành Trung D13TXVT01-N
62 Phan Thanh Tuấn D13TXVT01-N
63 Trương Quang Tuyến D13TXVT01-N
64 Trịnh Đình Nhất Uy D13TXVT01-N
65 Đoàn Thanh D13TXVT01-N
66 Đào Công Đà D13TXVT02-N
67 Nguyễn Văn Dũng D13TXVT02-N
68 Trần Đình Hải D13TXVT02-N
69 Nguyễn Thái Hoà D13TXVT02-N
70 Phạm Thị Xuân Hồng D13TXVT02-N
71 Nguyễn Minh  Huy D13TXVT02-N
72 Lê Thành Nghĩa D13TXVT02-N
73 Lê Tiến Phong D13TXVT02-N
74 Nguyễn Hoa Quỳnh D13TXVT02-N
75 Đặng Hoàng Thiện D13TXVT02-N
76 Đặng Thy Mai Thy D13TXVT02-N
77 Nguyễn Hữu Trí D13TXVT02-N
78 Nguyễn Văn Trung D13TXVT02-N
79 Đỗ Quốc Tuấn D13TXVT02-N
80 Trần Văn  D13TXVT02-N
81 Lê Thanh Hòa D13TXVT02-N
82 Trần Văn Tha D13TXVT02-N
83 Vương  Tuấn D13TXVT02-N
84 Nguyễn Phạm Ngọc Tuyền D13TXVT02-N
85 Trương Tự Trọng L13TXVT01-N
86 Vũ Thị Thu Thủy L14TXVT01-N
87 Nguyễn Thành Trung L14TXVT01-N
88 Đỗ Huỳnh Dương L15CQVT01-N
89 Nguyễn Thanh Duy L15CQVT01-N
90 Nguyễn Xuân Hòa L15CQVT01-N
91 Bùi Hữu Nhân L15CQVT01-N
92 Nguyễn Thị Nhung L15CQVT01-N
93 Nguyễn Thị Yến Nhi L15CQVT01-N
94 Lê Quốc Huy L15TXVT01-N
95 Đinh Đức  Phúc L15TXVT01-N

LỊCH THI TN Hệ ĐHTX khoá 2015 (2.5 năm); Khóa 2013 (5 năm) và các khóa trước thi lại; Hệ ĐH VLVH khóa 2010 thi lại (Cơ sở tại Tp HCM)

Các Anh/Chị quan tâm vui lòng xem LỊCH THI TN Hệ ĐHTX khoá 2015 (2.5 năm); Khóa 2013 (5 năm) và các khóa trước thi lại; Hệ ĐH VLVH khóa 2010 thi lại (Cơ sở tại Tp HCM) tại đây: xem chi tiết.

QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – ĐỢT 2 THÁNG 3/2018 (Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-HV ngày 26/03/2018): xem chi tiết

 

QUYẾT ĐỊNH V/v Công nhận và cấp bằng TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY đợt tháng 3/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY – ĐỢT 2 THÁNG 3/2018 (Kèm theo Quyết định số 308/QĐ-HV ngày 26/03/2018): xem chi tiết.

THÔNG BÁO V/v Đợt xét TN tháng 12/2017 cho chính khóa ĐHCQ khóa 2013, Liên thông CĐ-ĐHCQ 2015 khối Kỹ thuật và các sinh viên trả nợ TN

Thông báo về điều chỉnh đồ án tốt nghiệp

THÔNG BÁO

Theo kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp, các sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 có thể điều chỉnh và thay đổi đồ án tốt nghiệp.

+ Mẫu đơn: https://goo.gl/wicRo1

+ Thời gian nhận đơn: 16 giờ 00 Thứ Hai ngày 23/10/2017

VPK Viễn Thông

Hiệu chỉnh Kế hoạch TN Các lớp Hệ ĐHCQ K2013, hệ Liên thông Khóa 2015

[TN] THÔNG BÁO LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỚP D13CQVT-L15CQVT

Thân gửi sinh viên và lớp trưởng Đ13CQVT01,02- L15CQVT01

Theo kế hoạch tốt nghiệp của lớp, các sinh viên nhanh chóng liên hệ với GVHD để xây dựng đồ án tốt nghiệp.

  • Điều kiện giao đồ án tốt nghiệp: nợ không quá 8 tín chỉ, không nợ môn thực tập tốt nghiệp, điểm trung bình từ 2.1 trở lên. Trường hợp các sinh viên không muốn làm đồ án, sinh viên sẽ nộp đơn xin học môn thay thế thi tốt nghiệp gửi phòng Giáo vụ (Mẫu đơn liên hệ Phòng Giáo Vụ, hạn chót nộp ngày 21/9/2017). Mẫu đơn truy cập ở đây: https://goo.gl/gV2coZ
  • Điều kiện học môn thay thế tốt nghiệp: sinh viên không được làm đồ án sẽ học các môn thay thế.

Vì số lượng các Thầy hướng dẫn có quy định số lượng nên các em nhanh chóng liên hệ GVHD gấp để xây dựng đồ án cho mình.

Hạn chót nộp BM10 gửi về Khoa: ngày 21/9/2017 (Lớp trưởng tập hợp BM10 có chữ ký của GVHD +bảng tổng hợp BM8).

Đại diện VP khoa VT2.


  • MẪU PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP:
  • DANH SÁCH GV THAM GIA HƯỚNG DẪN TT TỐT NGHIỆP VÀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ở đây.
  • MẪU BẢNG TỔNG HỢP SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ở đây.

[TTTN] THÔNG BÁO LỊCH CHẤM BÁO CÁO TTTN LỚP D13CQVT-L15CQVT (11/8/2017)

Thân gửi sinh viên và lớp trưởng các lớp.

Khoa Viễn Thông 2 thông báo lịch chấm báo cáo thực tập lớp Đại học chính quy khóa 2013 và Liên thông khóa 2015 như sau:

Đại diện văn phòng VT2.

[Thông báo] V/v Tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Danh sách SV nhận bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017

CV NOIBO 97_Page_1

CV NOIBO 97_Page_2

 

Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong Lễ Tốt nghiệp đợt 1 năm 2017: tại đây.