Tag Archives: tuyển dụng giảng viên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

Hits: 346

Posted in Thông Báo | Tagged | Comments Off on THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

Thông báo tuyển dụng Giảng viên

Hits: 21

Posted in Thông Báo | Tagged , | Leave a comment

Thông báo Tuyển dụng giảng viên, giảng viên nghiên cứu viên năm 2017

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Tp.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2017, cụ thể như sau: I. Vị trí tuyển dụng Giảng viên giảng dạy các nhóm môn: … Continue reading

Posted in Thông Báo, TIN TỨC | Tagged , , , , , , | Leave a comment

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Cơ sở tại TPHCM trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2017 như sau: xem thông tin chi tiết. Hits: 57

Posted in Thông Báo | Tagged , , , | Leave a comment

Thông báo tuyển dụng giảng viên cho Khoa Viễn Thông 2

Hits: 19

Posted in Thông Báo | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment