Công ty CTIN tuyển dụng kỹ sư

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện, viết tắt là CTIN, là đơn vị hàng đầu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyên cung cấp các gói dịch vụ tư vấn, giải pháp trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin, phần mềm và dịch vụ phần mềm cho khách hàng là các Cơ quan, Doanh nghiệp khối Bưu chính, Viễn thông, Ngân hàng, Tài chính. Mọi thông tin về Công ty tham khảo trên Website : http://www.ctin.vn/
Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng vị trí làm việc tại Chi nhánh TP HCM như sau:
I. Chức danh/vị trí cần tuyển: KỸ SƯ TÍCH HỢP MẠNG
1. Số lượng tuyển: 04 kỹ sư Tích hợp mạng
2. Mô tả công việc:

– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, triển khai, nghiệm thu, đào tạo các dự án: MANE, BRAS, IPCC, DC, GPON…
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, triển khai, nghiệm thu, đào tạo các dự án Smart city: Wifi (Marketing, Controller), Camera Surveillance.
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, triển khai, nghiệm thu, đào tạo các dự án hạ tầng ICT doanh nghiệp.
– Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ Managed Service (hỗ trợ kỹ thuật, ứng cứu thông tin – xử lý sự cố, tối ưu mạng lưới);
– Nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới có liên quan;
– Xây dựng giải pháp, thử nghiệm giải pháp/dịch vụ mới.
– Làm việc trực tiếp (email, phone, maintenance window, chat) cùng kỹ sư hãng xử lý sự cố.
– Trực hotline NOC phục vụ xử lý sự cố, ứng cứu thông tin 24/7 các dự án: MANE, BRAS, IPCC, DC, GPON…

3. Yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm:

– Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông/ Công Nghệ Thông Tin.
– Hiểu biết sâu về mô hình mạng OSI, giao thức TCP/IP
– Có kiến thức tốt về Networking, nắm vững các giao thức định tuyến, chuyển mạch.
– Nắm vững cơ chế hoạt động các giao thức MPLS, Multicast, Security, QoS.

4. Ưu tiên:

– Có kinh nghiệm tư vấn, thiết kế, triển khai (lắp đặt, cấu hình) thực tế các thiết bị mạng của Cisco, Huawei, Juniper, F5, Fortinet,…
– Có kiến thức & kinh nghiệm về các thiết bị wifi, camera, access control.
– Có các chứng chỉ Cisco/Juniper/Huawei/ZTE,…
– Có kinh nghiệm làm việc với hãng.

II. Các yêu cầu khác:

– Sức khoẻ tốt.
– Tiếng anh: TOEIC 500 hoặc tương đương (đối với kỹ sư)
– Có thể đi công tác xa và dài ngày tại các tỉnh trên phạm vi cả nước.
– Đam mê nghiên cứu công nghệ và chịu khó học hỏi.
– Có khả năng làm việc độc lập/ làm việc theo nhóm.

III. Mức lương: Thỏa thuận.
IV. Quyền lợi:

– Được hưởng mức lương thỏa thuận theo năng lực.
– Được đào tạo nâng cao trình độ trong và ngoài nước theo yêu cầu của vị trí công việc.
– Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty và quy định Nhà nước.
– Môi trường làm việc năng động, nhiệt huyết, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển bản thân
– Tham gia các chương trình team-building, phát triển kỹ năng mềm, tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, gắn kết tập thể .
– Chế độ thăm quan, nghỉ mát hằng năm.
– Nhiều chế độ phúc lợi khác (sinh nhật, lễ tết, các ngày kỉ niệm,….).
– Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

V. Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển:

– Sơ yếu lý lịch, (có xác nhận của địa phương được cấp trong vòng 06 tháng)
– CMND, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm (có công chứng);
– 04 ảnh 4 x 6; Đơn xin việc viết tay; Bản sao Giấy khai sinh;
– Giấy khám sức khoẻ (được cấp trong vòng 06 tháng);
– Hồ sơ ứng viên (theo mẫu của Công ty, download tại Website http://www.ctin.vn/).

VI. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Gửi hồ sơ qua Email: tuyendunghcm@ctin.vn; haophn@ctin.vn ; (Hồ sơ đính kèm theo mẫu Công ty dạng file Word và kèm theo ảnh chụp 3×4 mới nhất).
Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ: Chi nhánh Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện: Tầng 7 tòa nhà CT-IN số 435 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q. Tân Bình, TPHCM Gặp Chị Hảo – Phòng Hành Chính Nhân sự

Lưu ý: Công ty chỉ liên hệ phỏng vấn với những ứng viên đạt yêu cầu và không hoàn lại hồ sơ.

VII. Hạn nhận hồ sơ: 30-07-2018.

Hits: 186

Công ty Vector Infotech tuyển dụng kỹ sư

1. Thông tin Công ty
Vector InfoTech Group ???c thành l?p vào n?m 1992 v?i tr? s? chính ??t t?i Singapore, và hi?n nay ?ã có chi nhánh t?i các n??c nh?: Malaysia, Thái Lan, Vi?t Nam, ?-r?p Xê-út, ?ài Loan, Hàn Qu?c, Trung Qu?c. Chúng tôi cung c?p và thi?t k? các gi?i pháp tích h?p h? th?ng công nghi?p v?i s? k?t h?p hi?u qu? c?a ph?n c?ng, ph?n m?m và d?ch v? k? thu?t cho ng??i dùng MNC toàn c?u và nhà th?u EPC. Tr?ng tâm c?a chúng tôi là ph?c v? khách hàng t? các ngành công nghi?p nh? d?u khí, hàng h?i và ?óng tàu, hóa ch?t, vi?n thông và v?n t?i, x? lý d? li?u, hóa d?u và công nghi?p t? ??ng hóa công nghi?p
Chi Nhánh Vector Infotech Viet Nam ???c thành l?p n?m t? 2012, ban ??u ch? v?i 02 nhân s? chính, sau 5 n?m ho?t ??ng thì s? l??ng nhân s? ?ã t?ng lên 30 ng??i và ?ang t?ng b??c kh?ng ??nh ch? ??ng trong th? tr??ng, ?ang h??ng t?i m?c tiêu là chi nhánh cung c?p ch?t l??ng d?ch v? k? s? t?t nh?t cho toàn Vector group
Giá tr? tài s?n l?n nh?t mà Vector Infotech Vietnam t? hào có ???c không ph?i là máy móc, ??t ?ai mà chính là con ng??i, v?i tiêu chí tìm ki?m và ?ào t?o các nhân tài tr? tu?i, có ?am mê v?i công vi?c trong ngành công ngh? thông tin, b?u chính, chúng tôi luôn hoan nghênh ti?p ?ón các b?n gia nh?p và ???c ?ào t?o trong môi tr??ng làm vi?c qu?c t? n?ng ??ng và c? h?i th?ng ti?n cao.
V?i ?à phát tri?n, Vector Infotech hi?n ?ang tuy?n d?ng h?n 05 ng??i vào v? trí K? s? vi?n thông làm vi?c t?i V?n phòng Công ty
2. Mô t? công vi?c:
– Thi?t k? các b?n v? k? thu?t, chu?n b? tài li?u theo yêu c?u d? th?u các d? án
– Ph?i h?p, theo dõi, giám sát v?i các b? ph?n ho?c các bên liên quan ?? ??m b?o các d? án ???c hoàn thành theo ?úng k? ho?ch
– X? lý, h? tr? các yêu c?u c?a khách hàng v? cài ??t, thông s? k? thu?t
3. Yêu c?u:
– ?u tiên cho các sinh viên m?i t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p
– Trung th?c, có tinh th?n c?u ti?n, ham h?c h?i, hòa ??ng, n?ng ??ng, t? tin, giao ti?p t?t
– Có ki?n th?c t?t v? H? th?ng Vi?n Thông, M?ng máy tính.

– Ti?ng Anh giao ti?p t?t ( B?t bu?c)
– Có kh? n?ng làm vi?c nhóm, ch?u ???c áp l?c cao
1. Th?i gian và n?i làm vi?c:
– Toàn th?i gian t? Th? hai ??n th? sáu hàng tu?n, t? 8:30 ??n 17:30, n?u có yêu c?u làm vi?c ngoài th?i gian trên thì s? ???c tr? ti?n ngoài gi? theo quy ??nh c?a lu?t lao ??ng
– ??a ?i?m làm vi?c: Phòng 8.01, S? 1489 Nguy?n V?n Linh, Ph??ng Tân Phong, Qu?n 7, TP HCM
2. Quy?n l?i:
– M?c l??ng c?nh tranh
– Công vi?c thách th?c, môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p
– C? h?i th?ng ti?n trong công vi?c
– ???c h??ng các chính sách ?ãi ng? x?ng ?áng, phù h?p v?i n?ng l?c và kinh nghi?m
– ???c ?ào t?o t?i công ty ho?c tham gia các khóa h?c trong và ngoài n??c.
– C? h?i tham gia nhi?u ho?t ??ng v?n hóa, th? d?c th? thao, gi?i trí…
3. Cách th?c n?p h? s?
?ng viên có nhu c?u tuy?n d?ng xin g?i v? c? hai ??a ch? mail: linhto@vectorinfotech.com/ baodt@vectorinfotech.com
Trên tiêu ?? email xin vui lòng ghi rõ : SV h?c vi?n BCVT – ?ng tuy?n v? trí K? s?
Thông tin chi ti?t xem t?i Website: http://www.vectorinfotech.com ho?c http://www.vectorinfotech.com.vn
Ng??i liên h? khi c?n h? tr?: Ms.Linh – 0979707725
Email: linhto@vectorinfotech.com

 

Hits: 234

Chương Trình Đào Tạo TESTER của Tập đoàn DXC

T?p ?oàn DXC là t?p ?oàn công ngh? ??c l?p s? 1 th? gi?i, v?i 170,000 nhân viên làm vi?c v?i h?n 6000 khách hàng ? 70 qu?c gia trên toàn c?u.  DXC ???c thành l?p v?i s? k?t h?p c?a hai t?p ?oàn hàng ??u th? gi?i là  và  .

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u nhân l?c hi?n t?i và xây d?ng ??i ng? nhân l?c k? th?a trong t??ng lai c?a t?p ?oàn ? Vi?t Nam và m? r?ng c? h?i vi?c làm cho t?t c? các b?n có kh? n?ng và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m, DXC Vietnam m?i b?n tham gia Ch??ng Trình ?ào T?o TESTER (TESTER Fresher Training Program):

N?i dung, ph? c?p, và s? l??ng ?ào t?o:

 • ?ào t?o nh?ng ki?n th?c c? b?n v? ki?m th?, công ngh? liên quan và k? n?ng m?m, ?? làm vi?c trong các d? án phát tri?n ph?n m?m cho khách hàng trên kh?p th? gi?i
 • Th?c hành trên các ?? tài ???c các k? s? c?a công ty thi?t k?
 • Ph? c?p 10,000,000 ??ng n?u hoàn t?t ch??ng trình h?c và ???c tuy?n d?ng chính th?c vào công ty
 • S? l??ng h?c viên d? ki?n: 14 ng??i

Th?i gian, ??a ?i?m và l?ch ?ào t?o:

 • Th?i gian: 4/12/2017 – 12/1/2017 (06 tu?n)
 • Ngày và gi?: t? th? 2 ??n th? 6 m?i tu?n b?t ??u t? 9g ??n 18g
 • ??a ?i?m: 366 Nguy?n Trãi, P.8, Q.5, Tp. HCM.

??i t??ng và yêu c?u ?ào t?o:

 • Sinh viên hoàn t?t ch??ng trình h?c/?ã t?t nghi?p t?i các tr??ng ??i H?c, Cao ??ng ho?c t??ng ???ng thu?c các chuyên ngành: Ph?n m?m, CNTT,  Toán-Tin, Toán, V?t Lý… Ho?c có kh? n?ng và kinh nghi?m ki?m th? ph?n m?m
 • Có th? giao ti?p b?ng ti?ng Anh ? c?p ?? c? b?n
 • Cam k?t làm vi?c cho công ty 24 tháng k? t? khi hoàn t?t ch??ng trình ?ào t?o
 • Tham gia ??y ?? th?i gian ?ào t?o nh? yêu c?u

Qui trình tuy?n ch?n:

 • Vòng 1: Sàng l?c h? s?
 • Vòng 2: Ph?ng v?n

H? s? yêu c?u (b?ng m?m softcopy)

 • ??n xin vi?c và S? y?u lý l?ch (b?ng ti?ng Anh)
 • B?ng ?i?m/Gi?y Ch?ng nh?n t?t nghi?p t?m th?i ho?c b?ng t?t nghi?p ??i H?c/ Cao ??ng Ho?c ch?ng ch? k? thu?t/chi ti?t v? kh? n?ng và kinh nghi?m l?p trình
 • Ch?ng ch? ti?ng Anh n?u có
 • 01 t?m hình (06 tháng g?n nh?t)

N?p ??n ?ng tuy?n và liên h?:

Hits: 239

[Thông tin tuyển dụng] TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN NAM

TRUNG TÂM M?NG L??I MOBIFONE MI?N NAM – THU?C T?NG CÔNG TY VI?N THÔNG MOBIFONE tr?c ti?p qu?n lý, v?n hành khai thác b?o d??ng thi?t b?, truy?n d?n và c? s? h? t?ng m?ng vô tuy?n; ?i?u hành công tác x? lý s? c? các tr?m phát sóng thu?c ??a bàn trên 22 t?nh, thành khu v?c phía Nam. T?i Trung tâm m?ng l??i MobiFone mi?n Nam, Ban Giám ??c và t?p th? Lãnh ??o Trung tâm luôn quan tâm ch? ??o l?y con ng??i làm trung tâm, ?u tiên các cán b? tr?, n?ng ??ng trong công tác, ??c bi?t công ngh? m?i ?? b?i d??ng phát tri?n l?c l??ng k? c?n. Các ?ng viên s? ???c làm vi?c trong môi tr??ng chuyên nghi?p, ?n ??nh; ???c tham gia các khoá ?ào t?o nâng cao v? chuyên môn trong và ngoài n??c v?i các ch? ?? ?u ?ãi và c? h?i phát tri?n ngh? nghi?p.

?? ?áp ?ng yêu c?u phát tri?n, chúng tôi c?n tuy?n nh?ng ?ng viên cho các v? trí sau:

 1. CÁC V? TRÍ C?N TUY?N:

V? TRÍ

CHUYÊN NGÀNH

??A ?I?M LÀM VI?C

K? s? ?i?n t?- Vi?n thông

?i?n t?- Vi?n thông

TPHCM và các t?nh, thành phía Nam

 

II. YÊU C?U CHUNG CHO T?T C? ?NG VIÊN:

 • T?t nghi?p ??i h?c các tr??ng Công l?p ho?c Qu?c t? – H? chính quy (b?ng 1).
 • Tu?i: D??i 35 tu?i (tính ??n ngày d? tuy?n)
 • Ngo?i hình, giao ti?p: Có ngo?i hình, giao ti?p t?t
 • Anh v?n: T?i thi?u b?ng B/Toeic 450 tr? lên
 • Tin h?c: Thành th?o tin h?c v?n phòng
 • ?u tiên: ?ng viên có kinh nghi?m, h? kh?u th??ng trú t?i n?i làm vi?c.

III.  H? S? D? TUY?N: Bìa h? s? ghi rõ: Ch?c danh d? tuy?n, ??a ch? và s? ?i?n tho?i liên h?. H? s? ???c s?p x?p theo th? t? sau:

 1. ??n d? tuy?n vi?t tay;
 2. H? s? cá nhân (CV) ghi rõ thông tin: h? tên, gi?i tính, s? CMND, ngày sinh, tình tr?ng hôn nhân, s?c kh?e, ??a ch? liên h?, s? ?i?n tho?i, email; Trình ?? h?c v?n, các v?n b?ng, ch?ng ch? liên quan; Li?t kê kinh nghi?m và v? trí công tác t?ng ??m nhi?m;
 3. S? y?u lý l?ch khai rõ b?n thân, gia ?ình, có dán ?nh và  xác nh?n c?a chính quy?n ??a ph??ng;
 4. B?n sao có công ch?ng: B?ng t?t nghi?p và b?ng ?i?m ??i h?c, ch?ng ch? (Anh v?n, Tin h?c….); các v?n b?ng, ch?ng ch?, gi?y ch?ng nh?n khác kèm theo (nêu có); Ch?ng minh nhân dân, H? kh?u;
 5. ??i v?i các ?ng viên ?ã có kinh nghi?m vui lòng n?p thêm các gi?y t? xác nh?n kinh nghi?m công tác (B?n sao có công ch?ng H?p ??ng lao ??ng, Quy?t ??nh nâng l??ng, Gi?y xác nh?n c?a c? quan,… );

(L?u ý: Các gi?y t?, v?n b?ng công ch?ng, th?i h?n không quá 06 tháng)

 1. B?n g?c Gi?y khám s?c kh?e (th?i h?n không quá 60 ngày tính ??n ngày n?p h? s?);
 2. 04 ?nh 4×6 m?i nh?t.

IV.  THÔNG TIN LIÊN QUAN:

 1. Th?i gian nh?n h? s?: Nh?n h? s? d? tuy?n tr?c ti?p trong gi? hành chính t? ngày 10/11/2017 (T? 8h00 -17h các ngày t? th? 2 ??n th? 6).
 2. ??a ?i?m nh?n h? s?:

  • Khu v?c TPHCM: Qu?y L? tân, Tòa nhà MobiFone, MM18 Tr??ng S?n, P.14, Q.10, TPHCM  ho?c ch? C?m Tú – Phòng T? ch?c hành chính. ?T: 08.38662345 (ext:440)
  • Khu v?c các t?nh mi?n Tây: ?ài vi?n thông C?n Th?, 06 Hòa Bình, Ph??ng An C?, Qu?n Ninh Ki?u, TP.C?n Th?
  • Khu v?c các t?nh mi?n ?ông: ?ài vi?n thông ??ng Nai, 791-793 ??ng Kh?i, KP8, Ph??ng Tân Phong, TP.Biên Hòa, T?nh ??ng Nai

(Không nh?n h? s? qua internet, các h? s? không ??t yêu c?u s? không ???c hoàn tr? l?i.)

 1. Th?i gian thi tuy?n: D? ki?n tháng 12/2017.
 2. Hình th?c tuy?n d?ng: 3 vòng
 • Vòng 1: S? tuy?n h? s?
 • Vòng 2: Thi vi?t Chuyên môn (90 phút), Anh v?n (60 phút), Tin h?c (60 phút)

(ch? dành cho thí sinh ??t yêu c?u sau vòng 1)

 • Vòng 3: Ph?ng v?n tr?c ti?p (ch? dành cho thí sinh ??t yêu c?u sau vòng 2)

Hits: 184

Công Ty Viễn Thông Phương Nam tuyển dụng kỹ sư

Công Ty Vi?n Thông Ph??ng Nam tuy?n d?ng các v? trí:

Nhân viên k? thu?t: Chuyên ngành: ?i?n – ?i?n t?, ?i?n công nghi?p, ?i?n t? công nghi?p

S? l??ng: h?n 10 nhân viên chính th?c

K? thu?t viên h? tr? t?i nhà khách hàng: CNTT, M?ng – Qu?n tr? m?ng máy tính, ?i?n t? vi?n thông…

S? l??ng: h?n 20 nhân viên chính th?c

Nhân viên Thanh tra, Giám sát: Chuyên ngành: ?i?n – ?i?n t?, ?i?n công nghi?p, ?i?n t? công nghi?p

S? l??ng: h?n 10 nhân viên chính th?c

Nhân viên kinh doanh d?ch v? vi?n thông: Các s?n ph?m c?a FPT Telecom – chuyên ngành các kh?i Kinh t?.

S? l??ng không gi?i h?n.

Các b?n sinh viên quan tâm xem them thông tin chi ti?t: 

Hits: 366

[Thông tin tuyển dụng] Công ty RENESAS tuyển dụng Kỹ sư thiết kế

RENESAS ENGINEER RECRUITMENT

I. Opening position

 • 40 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)
 • 30 Software Design Engineers (Embedded/Java/C#)

II. Requirement

 • University graduates from 2017 to March. 2018 with major in Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics-Electronics, Physics-Computer Science, Maths-Computer Science
 • Good at technical skill and English skill, strong passion in IC Design and Embedded System

III. Recruitment schedule

IV. About Renesas

Renesas Design Vietnam Co, Ltd. (http://vietnam.renesas.com) is the only subsidiary in Vietnam of Renesas Electronics Corporation (world No.1 supplier of microcontrollers, www.renesas.com), specializing in design of both hardware (SoC/IP/MCU) and embedded software for comprehensive solutions for a broad range of Automotive, Industrial, Home Electronics (HE), Office Automation (OA) and Information Communication Technology (ICT) applications to help shape a limitless future.

Hits: 256

1 2