Thông báo nộp quyển báo cáo TTTN và ngày báo cáo lớp D14CQVT-L16CQVT

Thân gửi Sinh viên và các bạn Lớp trưởng,

Văn phòng Khoa thông báo thời gian nộp quyển báo cáo và chấm báo cáo TTTN của lớp D14CQVT và L16CQVT như sau:

Ngày 30/7/2018: Sinh viên nộp quyển báo cáo TTTN về cho Lớp trưởng.

Ngày 31/7/2018: Lớp trưởng tập hợp quyển báo cáo gửi về văn phòng Khoa tại Quận 1.

Lưu ý: quyển báo cáo TTTN phải làm đúng form mẫu Khoa quy định, có giấy xác nhận đóng dấu tròn của đơn vị thực tập (bản chính) và BM4 (bản chính).

Ngày báo cáo: 8h30 ngày thứ Năm 02/08/2018.

Địa điểm: Học Viện Cơ sở Quận 1.

Đại diện VPKVT.

Hits: 230