Home » SINH VIÊN » Thông tin học bổng » Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Lannion, Pháp

Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Lannion, Pháp

Cơ hội học nghiên cứu sinh học tại Cộng hòa Pháp với thông tin như sau:

  • Hướng nghiên cứu: Big Data Analysis cho Cyber Security
  • Giáo sư: Laurent d'Orazio
  • Địa điểm học: Lannion, Cộng hòa Pháp

Các Anh Chị nghiên cứu sinh quan tâm có thể liên hệ với GS. Laurent d'Orazio (email: laurent.dorazio@irisa.fr) để biết thêm thông tin chi tiết.