Home » TIN TỨC » Thông Báo » Triệu tập ban cán sự các lớp tham dự buổi ra mắt Ban/Tiểu ban Cố Vấn Học Tập của HVCS.

Triệu tập ban cán sự các lớp tham dự buổi ra mắt Ban/Tiểu ban Cố Vấn Học Tập của HVCS.

Triệu tập ban cán sự các lớp tham dự buổi ra mắt Ban/Tiểu ban Cố Vấn Học Tập của HVCS.

Thực hiện kế hoạch công tác Cố Vấn Học Tập (CVHT), Học viện cơ sở tổ chức buổi ra mắt Ban CVHT năm học 2018-2019 nhằm Tổng kết và hướng dẫn đánh giá kết quả học tập rèn luyện học kỳ 1, cũng như hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ người học về đăng ký môn học, nghiên cứu khoa học cho học kỳ 2, năm học 2018-2019.

Học viện cơ sở thông báo triệu tập Ban cán sự các lớp tham dự, gặp gỡ và trao đổi với thầy, cô cố vấn học tập.

  • Thời gian: 15h00 thứ 5, ngày 20/12/2018
  • Địa điểm: phòng 2A08, Cơ sở Đào Tạo đường Man Thiện.

Đề nghị Ban cán sự các lớp tham dự đầy đủ và đúng giờ :  Các sinh viên trong danh sách triệu tập xem thêm ở file đính kèm bên dưới.

Công văn triệu tập: CV-NOIBO-407

Danh sách cán sự các lớp sinh viên triệu tập: Danh Sách Cán Sự Các Lớp

Các thầy cô trong tiểu ban cố vấn học tập Khoa Viễn Thông 2:

  1. Th.S Trần Đình Thuần (Trưởng Tiểu Ban), lớp D14CQVT01-N, D14CQVT02-N
  2. TS. Trần Trung Duy, lớp D15CQVT01-N, D15CQVT02-N
  3. Th.S Phạm Quốc Hợp, lớp D16CQVT01-N, D16CQVT02-N
  4. Th.S Phạm Minh Quang, lớp D17CQVT01-N, D17CQVT02-N
  5. TS. Nguyễn Đức Phúc, lớp D18CQVT01-N

 

Giới thiệu Khoa

Thư viện ảnh