Thân gửi sinh viên và lớp trưởng.

Khoa thông báo ngày chấm báo cáo TTTN như sau:

  • Ngày nộp quyển: ngày 19/10/2016 (nộp trong buổi sáng tại Quận 1)
  • Ngày chấm báo cáo: 8h sáng ngày 21/10/2016 tại Quận 1.
  • Hình thức thi: vấn đáp

Phòng và danh sách nhóm: xem tại đây.

Lớp trưởng tập hợp quyển báo cáo gửi về Khoa (Lưu ý: Quyển báo cáo phải có đề cương bản chính + Giấy xác nhận có đóng dấu ký tên)

Đại diện VP Khoa VT.