Thân gửi sinh viên các lớp,

Văn phòng Khoa VT2 thông báo về việc nhận phiếu giao đề cương TTTN của lớp (BM4), đại diện 3 lớp trưởng lên văn phòng Khoa quận 1 để nhận phiếu và phát lại cho các bạn trong lớp.

Những điểm cần lưu ý:

  • Đọc kỹ quy định thiết kế báo cáo TTTN (gồm 6 trang đính kèm file):  
  • Thời hạn đổi đề tài: từ ngày 3/7 đến trước 11h00 ngày 14/7/2017.
  • Bản chính BM4 sẽ đóng cùng quyển báo cáo (không được để thất lạc, không nộp bản photo).
  • Bản chính phiếu nhận xét và đóng dấu xác nhận của đơn vị TTT

Đại diện Văn phòng Khoa VT2.