KHOA VIỄN THÔNG

Nơi ước mơ bắt đầu

CÔNG NGHỆ INTERNET VẠN VẬT

Xu hướng công nghệ của tương lai

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Ngành dẫn đầu về nhu cầu nhân lực trong thời đại công nghệ số
Khoa Viễn thông 2 là đơn vị đào tạo trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (dưới đây gọi tắt là Học viện) có chức năng đào tạo nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực điện tử truyền thông.

Khoa đào tạo ở các bậc đại học, cao học và tiến sỹ. Khoa đào tạo ở bậc đại học là chuyên ngành Điện Tử – Viễn Thông  (tên cũ là Kỹ thuật Điện tử, truyền thông). Mục tiêu chính của chương trình đào tạo là cung cấp cho sinh viên các kiến thức cần thiết để có thể làm việc ở các trường đại học và các công ty.

Khoa hiện có 3 bộ môn và 2 phòng thí nghiệm nghiên cứu:

*****

Thông báo: Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Khoa, Khoa cần tuyển các bạn có bằng tiến sỹ chuyên ngành điện tử viễn thông, có đam mê nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Thông tin cụ thể xin xem tại đây: Cơ hội việc làm tại Khoa