Thời gian: 8h30 sáng thứ 6, ngày 06/11/2020

Địa điểm: Hội trường A, cơ sở quận 9

Thành phần tham dự: toàn thể sinh viên khóa 2020, ban cán sự các lớp từ khóa 2017 đến khóa 2019, Ban chấp hành đoàn thanh niên.

Trang phục: ăn mặc nghiêm chỉnh, lịch sự

Chi tiết file đính kèm :