Thân gửi sinh viên và các bạn lớp trưởng,

Đại diện hai lớp trưởng D16CQVT01,02-N đến VPK Viễn thông Quận 1 nhận phiếu giao đồ án tốt nghiệp (BM10) để đóng vào quyển, (liên hệ bạn Mai Chí Khương nhận BM10)

  • Ngày nộp quyển đồ án: 25/12/2020.
  • Ngày Bảo vệ đồ án: 31/12/2020.

Nộp quyển và bảo vệ đồ án tại HVCS Quận 1.

Đại diện văn phòng Khoa VT.