Cơ hội thực tập và làm việc cho các bạn sinh viên năm 3, năm 4 và năm cuối tại TMA solutions.

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions xin gửi đến thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 32 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 4/2021). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 26/3/2021, hồ sơ bao gồm:

-CV tiếng Anh

-Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường