Cơ hội để các bạn sinh viên có thể tiếp cận, trải nghiệm quy trình làm việc theo dự án và hiểu rõ hơn về môi trường làm việc tại TMA. Cơ hội để các bạn áp dụng những kiến thức đã được học tại trường vào thực tế, đồng thời tìm hiểu thêm những công nghệ mới trong từng dự án.

Các vị trí thực tập : Business Applications, Big Data/ Data Science/ Machine Learning, Automation Testing, Embedded System và Telecommunication & Networking