[THÔNG BÁO V/v thay đổi hình thức thi đối với các môn học phần thay thế tốt nghiệp hệ Đại học Chính quy khóa 2017 và các khóa trước trả nợ – Khối Kinh tế]

[THÔNG BÁO V/v thay đổi hình thức thi đối với các môn học phần thay thế tốt nghiệp hệ Đại học Chính quy khóa 2017 và các khóa trước trả nợ – Khối Kinh tế]

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Căn cứ vào kết luận số 174/TB-HVCS ngày 31/5/2021 của Phó Giám đốc học viện phụ trách cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Học viện Công nghệ bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh thông báo tới sinh viên hệ chính quy khóa 2017 và các khóa trước trả nợ-Khối kinh tế đang học các học phần thay thế tốt nghiệp về việc thay đổi hình thức thi như sau

Hình thức thi:

Chuyển từ thi tự luận trực tiếp sang thi vấn đáp trực tuyến.

Xem lịch thi tại: uis.ptithcm.edu.vn

Đối với các trường hợp sinh viên đang cách ly tại các cơ sở cách ly của cơ quan chức năng không thể tham dự đợt thi phải làm đơn xin vắng thi (cung cấp đầy đủ thông tin: Họ tên, MaSV, lớp, môn thi, lý do vắng…) và gửi về phòng CTSV theo email: pctsv@ptithcm.edu.vn trước ngày thi 2 ngày. Sau khi hết dịch cần bổ sung xác nhận của chính quyền địa phương.

Chi tiết xem thông báo đính kèm

Share