Bộ môn Mạng Viễn Thông

Trực thuộc Khoa Viễn Thông 2

Văn phòng bộ môn

 • Văn phòng: Phòng 2A 13, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 08-3 730 5315
 • Website:https://ft.ptithcm.edu.vn/bo-mon-mang-vien-thong/
 • Trưởng Bộ môn: ThS. Trần Đình Thuần

Nhân sự

 • ThS. Trần Đình Thuần – Trưởng Bộ Môn
 • TS. Đinh Việt Hào
 • TS. Lê Tuệ
 • ThS. Nguyễn Khánh Toàn
 • ThS. Lê Duy Khánh
 • ThS. Nguyễn Xuân Khánh
 • ThS. Nguyễn Văn Hiền
 • ThS. Phan Thanh Toản

Môn học phụ trách

 • An ninh mạng viễn thông
 • Quản lý mạng viễn thông
 • Báo hiệu và điều khiển kết nối
 • Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông
 • Internet và giao thức
 • Chuyên đề
 • Mạng viễn thông thế hệ mới
 • Mạng máy tính
Trang chủ » Bộ môn Mạng Viễn Thông

Share