Bộ môn Thông Tin Quang

Trực thuộc Khoa Viễn Thông 2

Văn phòng bộ môn

 • Văn phòng: Phòng 2A 13, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 08-3 730 5315
 • Website: http://ft.ptithcm.edu.vn/bo-mon/bo-mon-quang
 • Trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Quốc Hợp

Nhân sự

 • ThS. Phạm Quốc Hợp – Trưởng Bộ Môn
 • TS. Lê Quốc Cường
 • ThS. Nguyễn Văn Lành
 • ThS. Đỗ Văn Việt Em
 • ThS. Huỳnh Văn Hóa

Môn học phụ trách

 • Cơ sở kỹ thuật thông tin quang
 • Công nghệ truyền tải quang
 • Tín hiệu và hệ thống
 • Tin học cơ sở 1
Trang chủ » Bộ môn Thông Tin Quang
Share