Bộ môn Vô Tuyến

https://ft.ptithcm.edu.vn/bo-mon-vo-tuyen/

Văn phòng bộ môn Vô Tuyến

 • Văn phòng: Phòng 2A 13, Đường Man Thiện, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 08-3 730 5315
 • Website: https://ft.ptithcm.edu.vn/bo-mon/bo-mon-vo-tuyen
 • Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

Nhân sự

 • PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo– Trưởng Bộ Môn
 • ThS. Phạm Thanh Đàm
 • ThS. Lê Chu Khẩn
 • ThS. Nguyễn Nguyên Huân
 • ThS. Phạm Minh Quang
 • ThS. Nguyễn Thanh Tâm
 • ThS. Lê Văn Tươi

Môn học phụ trách

 • Cơ sở kỹ thuật thông tin vô tuyến
 • Đa truy nhập vô tuyến
 • Thông tin di động
 • Thu phát vô tuyến
 • Truyền sóng và anten
 • Kỹ thuật phát thanh và truyền hình
 • Mô phỏng hệ thống truyền thông
 • Truyền dẫn số
 • Xử lý âm thanh và hình ảnh
 • Các mạng thông tin vô tuyến (Môn tự chọn)
 • Mạng Ad hoc không dây (Môn tự chọn)
 • Quy hoạch và tối ưu mạng 3G UMTS và 4G LTE (Môn tự chọn)
Trang chủ » Bộ môn Vô Tuyến

Share