[CYBERNET SYSTEMS Company_ ANSYS simulation solution]

[CYBERNET SYSTEMS Company_ ANSYS simulation solution]

Cybernet Systems là nhà phân phối phần mềm mô phỏng ANSYS trên toàn cầu có trụ sở chính ở Nhật Bản. Cybernet hiện đang có một số hội thảo về ứng dụng mô phỏng cho thiết kế và nghiên cứu trong các ngành công nghiệp.

Share