[Ericsson Innovation Awards 2021]

The Ericsson Innovation Awards is là một giải thưởng mang đến cho các bạn sinh viên đại học trên thế giới những cơ hội đem những ý tưởng đổi mới vào cuộc sống và tác động đến thế giới.

Hiện tại Ericsson Global đang có tổ chức một cuộc thi dành cho các bạn sinh viên mang tên Ericsson Innovation Awards 2021 với giải thưởng lên đến €25,000 (790,000,000 VND). Các đội vào đến vòng Semi Final cũng sẽ nhận được phần thưởng €1,000.

Link đăng kí: https://www.ericsson.com/en/careers/eia

Share