GIẢNG VIÊN

Nhân sự

PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

ThS. Trần Đình Thuần

ThS. Phạm Quốc Hợp

ThS. Nguyễn Xuân Khánh

TS. Lê Quốc Cường

TS. Đinh Việt Hào

 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

TS. Phạm Khắc Kỷ

 • Chức vụ: Giảng viên thỉnh giảng
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu: xu thế phát triển ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực ICT
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

TS. Đỗ Phú Thịnh

ThS. Lê Duy Khánh

ThS. Nguyễn Khánh Toàn

ThS. Đỗ Văn Việt Em

ThS. Nguyễn Văn Lành

ThS. Phan Thanh Đàm

ThS. Lê Chu Khẩn

ThS. Phan Thanh Toản

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu: Mạng máy tính, Mạng Viễn thông, Routing, Switching, Công nghệ Mạng băng rộng, An ninh mạng, Ảo hóa và Cloud computing.
 • Môn giảng dạy: Cở sở kỹ thuật mạng truyền thông, Mạng máy tính, Internet và các giao thức
 • Email: phanthanhtoan@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân: http://phanthanhtoan.net/

KS. Nguyễn Văn Hiền

ThS. Huỳnh Văn Hóa

ThS. Phạm Minh Quang

 • Chức vụ: Giảng viên, Chủ tịch Công Đoàn bộ phận Khoa Viễn thông 2.
 • Bộ môn: Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Thông tin vô tuyến
 • Môn giảng dạy:
 • Email: phamminhquang@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

CH. Nguyễn Duy Chinh

 • Chức vụ: Giảng viên thực hành.
 • Bộ môn: Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Thông tin vô tuyến
 • Môn giảng dạy: Thực hành chuyên sâu.
 • Email: chinhnd@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân:

CN. Nguyễn Thị Thu Thủy


CỰU GIẢNG VIÊN & CÁN BỘ

ThS. Nguyễn Tấn Nhân

ThS. Phạm Đình Nguyên

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Nguyễn Quốc Anh

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Nguyễn Đức Chí

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

TS. Hồ Văn Cừu

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Nguyễn Văn Thiên

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

TS. Nguyễn Đức Phúc

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Internet-of-Things Systems, Deep-Learning-based Systems, Optical Wireless Communication (OWC), FPGA & VLSI-based Design.
 • Môn giảng dạy: Mô phỏng hệ thống truyền thông, Xử lý ảnh và âm thanh.
 • Email:
 • Thời gian công tác:

TS. Trần Trung Duy

Share