GIỚI THIỆU

Tầm nhìn và Sứ mạng Khoa

 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, và công nghệ thông tin.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học và công bố các công trình lý thuyết tiếp cận trình độ khu vực và thế giới. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, và công nghệ thông tin.
 • Góp phần đưa Học Viện trở thành đơn vị đầu ngành trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ICT của Việt Nam.
Kết quả hình ảnh cho HÌNH ẢNH VỀ LĨNH VỰC ict

Thành tích
 • Năm 2017
  • ​Công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2017 (1076/QĐ-HV)
  • Công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2017 (1077/QĐ-HV)
  • Tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện cho các tập thể có thành tích tiêu biểu năm 2017 (1078/QĐ-HV)
  • Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017 (168/QĐ-HV)
  • Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017 (169/QĐ-HV)
  • Tặng Giấy khen của Giám đốc Học viện năm 2017 (170/QĐ-HV)
  • Khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện  năm 2017 (171/QĐ-HV)
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016 – 2017 (1262/QĐ-BTTT)

Cơ hội việc làm tại Khoa

Nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Khoa Viễn Thông trong năm 2017 đang tìm kiếm các ứng cử viên cho các vị trí sau:

 1. Giảng viên cơ hữu chuyên ngành mạng 
  • Yêu cầu: có bằng tiến sĩ phù hợp và có thành tích nghiên cứu tốt
  • Số lượng: 02
 2. Giảng viên cơ hữu chuyên ngành thông tin quang
  • Yêu cầu: có bằng tiến sĩ phù hợp và có thành tích nghiên cứu tốt
  • Số lượng: 02
 3. Giảng viên cơ hữu chuyên ngành thông tin vô tuyến
  • Yêu cầu: có bằng tiến sĩ chuyên ngành phù hợp và có thành tích nghiên cứu tốt
  • Số lượng 02

Hồ sơ bao gồm:

 • Lý lịch khoa học: tóm tắt quá trình học tập, kinh nghiệm công tác, và danh mục các công trình công bố
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm từ bậc đại học
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 
 • Thư giới thiệu (nếu có)
 • Các minh chứng nghiên cứu giảng dạy và nghiên cứu khoa học khác (nếu có)

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 1/2/2017 cho đến khi tuyển đủ. 

Liên lạc: Muôn biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ TS. Võ Nguyễn Quốc bảo (email: baovnq@ptithcm.edu.vn

Share