Hệ Đào Tạo

KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngành Kỹ Thuật Điện, Điện tử và Viễn Thông

 • Chuyên ngành: Kỹ Thuật Viễn Thông (Telecommunication Engineering)
 • Mã số: 60.52.02.08
 • Trình độ đào tạo: thạc sĩ và tiến sĩ

Ngành kỹ thuật điện tử truyền thông

 • Trình độ đào tạo: đại học hệ chính quy
 • Trình độ đào tạo: cao đẳng hệ chính quy

KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share