RECAP-VLSI: Định hướng con đường thành công trong lĩnh vực kỹ sư thiết kế vật lý VLSI

RECAP-VLSI: Định hướng con đường thành công trong lĩnh vực kỹ sư thiết kế vật lý VLSI

Sáng ngày 17/5, buổi hội thảo đã thành công rực rỡ, Ông Phil Hoàng, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, đã chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin quan trọng về con đường thành công trong kỹ sư thiết kế vật lý VLSI.
Ông Phil Hoàng đã chia sẻ những thông tin về lĩnh vực kỹ sư thiết kế vật lý VLSI. Ông đã đề cập đến các khía cạnh quan trọng, những kỹ năng cần thiết như thiết kế mạch kỹ thuật số, vật lý bán dẫn, các công cụ CAD, và các nguyên tắc thiết kế VLSI.
Một phần quan trọng trong buổi hội thảo là ông PhiL Hoàng và các sinh viên đã có cơ hội thảo luận về những thách thức hiện tại và tương lai trong lĩnh vực này. Các vấn đề như tối ưu hóa thiết kế, tăng cường hiệu suất và độ tin cậy của linh kiện VLSI đã được đặt lên bàn thảo luận.
Buổi hội thảo đã cung cấp định hướng và cảm hứng cho những người tham dự, tạo ra một môi trường tương tác tích cực. Tổng kết buổi hội thảo với hy vọng rằng đã giúp người tham dự có cái nhìn rõ ràng hơn về con đường thành công trong lĩnh vực kỹ sư thiết kế vật lý VLSI và khích lệ sinh viên tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này!!!
Hình ảnh lưu niệm ông Phil Hoàng cùng sinh viên Khoa Viễn Thông 2
Hình ảnh lưu niệm ông Phil Hoàng cùng sinh viên Khoa Viễn Thông 2

Xem thêm hình ảnh hội thảo: Tại đây

Share