Hội nghị quốc gia/quốc tế

KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Khoa Viễn Thông 2 đã tổ chức thành công các hội nghị quốc gia và quốc tế sau:

 1. Hội nghị quốc tế APCC 2019
 2. Hội nghị quốc tế ISSPIT 2019
 3. Hội nghị quốc tế KSE 2018
 4. Hội nghị quốc tế ATC 2018
 5. Hội nghị quốc tế SigTelCom 2018
 6. Hội nghị quốc tế ICGHIT 2015,
 7. Hội nghị quốc tế Vietnam – Japan International Symposium on Antennas and Propagation 2015
 8. Hội nghị quốc tế Nafosted NICS 2015
 9. Hội nghị quốc tế ICGHIT 2014
 10. Hội nghị quốc tế ComManTel 2013

HỘI NGHỊ QUỐC GIA

 1. Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2017
 2. Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2015

KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share
Call Now Button
Gọi ngay 028-38 29 5260
challenges-icon