[IEEE SPVC: Chương trình meeting lần thứ nhất]

Hội thảo Khoa học trực tuyến về ngành viễn thông do IEEE signal processing Việt Nam tổ chức.

Hình thức online thông qua phần mềm Microsoft Teams.

Thời gian: 2h pm đến 4h pm thứ 7 ngày 12/6/2021.

Link đăng kí: https://forms.gle/wfBZUmJhVV4PsEJk6

Link meeting: https://bit.ly/2FkRlae

Chi tiết xem tại lịch trình bên dưới:

Share