PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ANSYS

Ansys is an American company based in Canonsburg, Pennsylvania. It develops and markets CAE/multiphysics engineering simulation software for product design, testing and operation and offers its products and services to customers worldwide.

Hiện tại hãng đang có chính sách hỗ trợ free license cho học sinh bản Students, các bạn sinh viên link download này: https://www.ansys.com/academic/students
Hiện tại bản này giới hạn về khả năng chia lưới và tính toán.

Bản này chỉ dành cho sinh viên làm homework.

Share