LAB Hệ thống Internet Vạn Vật (IoTSLAB)

“PHÒNG THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG INTERNET VẠN VẬT (IoTSLAB)” trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh! “Phòng thí nghiệm Hệ thống Internet Vạn Vật (IoTSLAB)” thành lập năm 2018, trên cơ sở tách ra từ mảng phần cứng và hệ … Đọc tiếp LAB Hệ thống Internet Vạn Vật (IoTSLAB)