Liên Chi Đoàn Khoa Viễn Thông

KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA VIỄN THÔNG – Tổ chức Đoàn Thanh Niên trực thuộc Khoa Viễn Thông 2 Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông cơ sở TP Hồ Chí Minh

Có thể là hình ảnh về 29 người và mọi người đang cười

Link confesion:https://tinyurl.com/zb4pwef

Email: lcdvt@student.ptithcm.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/lcdkhoavienthong

Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCO-RSo7BHTKYcDNka4ol6Jg


KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share