LIÊN HỆ

Giờ làm việc

  • Buổi sáng: từ 7h30 đến 12h00
  • Buổi chiều: từ 1h15 đến 4h45

Văn phòng Khoa tại Cơ Sở Quận 9

Văn phòng Khoa tại Cơ Sở Quận 1

Trợ lý khoa

  • Cô Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Điện thoại/Fax: 028-3 730 5315 hoặc 028-38 29 5260
  • Email: thuthuy@ptithcm.edu.vn

Facebook chính thức của Khoa: https://www.facebook.com/khoavienthong2.ptithcm

Kênh Viber của Khoa: https://invite.viber.com/?g=nLF0jjgPP0YLKAcrk62_6Pgd8CiZO33W

Share