Nhân sự

 
 

PGS. TS. Võ Nguyễn Quốc Bảo

ThS. Trần Đình Thuần

ThS. Phạm Quốc Hợp

ThS. Nguyễn Xuân Khánh

TS. Đinh Việt Hào

 • Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

TS. Phạm Khắc Kỷ

 • Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu: xu thế phát triển ngành, chuyên ngành trong lĩnh vực ICT
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

TS.  Lê Tuệ

 • Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

ThS. Lê Duy Khánh

ThS. Nguyễn Khánh Toàn

ThS. Đỗ Văn Việt Em

ThS. Phan Thanh Đàm

ThS. Lê Chu Khẩn

ThS. Phan Thanh Toản

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Mạng Viễn Thông
 • Hướng nghiên cứu: Mạng máy tính, Mạng Viễn thông, Routing, Switching, Công nghệ Mạng băng rộng, An ninh mạng, Ảo hóa và Cloud computing.
 • Môn giảng dạy: Cở sở kỹ thuật mạng truyền thông, Mạng máy tính, Internet và các giao thức
 • Email: phanthanhtoan@ptithcm.edu.vn
 • Website cá nhân: http://phanthanhtoan.net/

ThS. Nguyễn Văn Hiền

ThS. Huỳnh Văn Hóa

ThS. Bùi Quang Đức

 • Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu
 • Bộ môn:  Thông Tin Quang
 • Hướng nghiên cứu: Kỹ Thuật Viễn Thông
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

ThS. Nguyễn Nguyên Huân

 • Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu
 • Bộ môn:  Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Kỹ Thuật Viễn Thông
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

ThS. Nguyễn Thanh Tâm

 • Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu
 • Bộ môn:  Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Kỹ Thuật Viễn Thông
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

ThS. Lê Văn Tươi

 • Chức vụ: Giảng viên bán cơ hữu
 • Bộ môn:  Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Kỹ Thuật Viễn Thông
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Website cá nhân:

 

ThS. Phạm Minh Quang

CN. Nguyễn Thị Thu Thủy

 

CỰU GIẢNG VIÊN & CÁN BỘ

 

TS. Lê Quốc Cường

ThS. Nguyễn Tấn Nhân

ThS. Phạm Đình Nguyên

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Đặng Quốc Anh

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Nguyễn Đức Chí

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

TS. Hồ Văn Cừu

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

ThS. Nguyễn Văn Thiên

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn:
 • Môn giảng dạy:
 • Email:
 • Thời gian công tác:

TS. Trần Trung Duy

TS. Nguyễn Văn Lành

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Thông Tin Quang
 • Hướng nghiên cứu:
 • Môn giảng dạy:
 • Email: 
 • Website cá nhân:

TS. Nguyễn Đức Phúc

 • Chức vụ: Giảng viên
 • Bộ môn: Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Internet-of-Things Systems, Deep-Learning-based Systems, Optical Wireless Communication (OWC), FPGA & VLSI-based Design.
 • Môn giảng dạy: Mô phỏng hệ thống truyền thông, Xử lý ảnh và âm thanh.
 • Email:
 • Thời gian công tác:

TS. Đỗ Phú Thịnh

CH. Nguyễn Duy Chinh

 • Chức vụ: Giảng viên thực hành.
 • Bộ môn: Vô Tuyến
 • Hướng nghiên cứu: Thông tin vô tuyến
 • Môn giảng dạy: Thực hành chuyên sâu.
 • Email:
 • Website cá nhân:
Share