QUAN HỆ QUỐC TẾ

Quan hệ và hợp tác là một trong những điểm mạnh của Khoa Viễn Thông. Khoa xem công tác quan hệ trong nước và quốc tế là công tác trọng tâm để giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa đã ký kết hợp tác toàn diện với nhiều công ty trong nước, khoa và trường quốc tế, và trao đổi thực tập sinh với nhiều trường đại học trên thế giới.

 

Khoa Viễn Thông 2 đã và đang hợp tác trao đổi giáo dục, NCKH với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực Điện tử – Viễn thông, CNTT như sau:

 1. Đại Học Ulsan, Hàn Quốc
 2. Đại Học Hongik, Hàn Quốc
 3. Đại Học Lille, Pháp
 4. Đại Học Paris-Seine, Pháp
 5. Đại Học Newcastle, Úc
 6. Viện Khoa Học và Công Nghệ Nara, Nhật Bản
 7. NICT, Nhật Bản

Khoa Viễn Thông 2 cũng đã tổ chức thành công các hội nghị quốc gia và quốc tế sau:

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ

 1. Hội nghị quốc tế APCC 2019
 2. Hội nghị quốc tế ISSPIT 2019
 3. Hội nghị quốc tế KSE 2018
 4. Hội nghị quốc tế ATC 2018
 5. Hội nghị quốc tế SigTelCom 2018
 6. Hội nghị quốc tế ICGHIT 2015,
 7. Hội nghị quốc tế Vietnam – Japan International Symposium on Antennas and Propagation 2015
 8. Hội nghị quốc tế Nafosted NICS 2015
 9. Hội nghị quốc tế ICGHIT 2014
 10. Hội nghị quốc tế ComManTel 2013

HỘI NGHỊ QUỐC GIA

 1. Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2017
 2. Hội nghị quốc gia REV-ECIT 2015