Quy Định và Biểu Mẫu

DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN

QUYẾT ĐỊNH

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH

THÔNG TƯ

HỌC PHÍ VÀ PHÍ

BIỂU MẪU

1. Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp

– Hệ chính quy:  BM4-D18CQVT-2022BM4-D1…CQVT  (Danh sách GV hướng dẫn TTTN năm 2022: tại đây.)

– Hệ liên thông: BM4-TTTN- LTCQ

– Hệ cao đẳng: BM4-TTTN- CĐCQ

Hướng dẫn dowload các biểu mẫu: trỏ chuột vào liên kết -> bấm chuột trái -> chọn lưu. Nếu liên kết không tự động chạy, trỏ chuột vào liên kết -> bấm chuột phải -> chọn Save link as… -> chọn lưu (nếu trình duyệt chặn thì chọn Keep hoặc Allow).

2. Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp

– Hệ chính quy: BM10-ĐATN-DHCQ

– Hệ liên thông: BM10-ĐATN-LTCQ

– Biểu mẫu chuyển từ làm đồ án tốt nghiệp sang học môn thay thế tốt nghiệp: đăng ký online theo đường link ở đây.

Hướng dẫn dowload các biểu mẫu: trỏ chuột vào liên kết -> bấm chuột trái -> chọn lưu. Nếu liên kết không tự động chạy, trỏ chuột vào liên kết -> bấm chuột phải -> chọn Save link as… -> chọn lưu (nếu trình duyệt chặn thì chọn Keep hoặc Allow).

3. Quy định thiết kế quyển báo cáo thực tập và đồ án tốt nghiệp

– Báo cáo thực tập: Quy định về việc thiết kế báo cáo thực tập tốt nghiệp

– Bảng đánh giá quá trình thực tập (dành cho công ty): Tải mẫu ở đây. 

– Nhật ký thực tập tốt nghiệp: Tải mẫu ở đây.

– Đồ án tốt nghiệp: Quy định về việc thiết kế đồ án tốt nghiệp hệ đại học chính quy

Hướng dẫn dowload các biểu mẫu: trỏ chuột vào liên kết -> bấm chuột trái -> chọn lưu. Nếu liên kết không tự động chạy, trỏ chuột vào liên kết -> bấm chuột phải -> chọn Save link as… -> chọn lưu (nếu trình duyệt chặn thì chọn Keep hoặc Allow).

4. Đơn xin điều chỉnh và thay đổi

– Đề cương thực tập tốt nghiệp: Đơn đề nghị thay đổi, điều chỉnh đề cương thực tập tốt nghiệp

– Đồ án tốt nghiệp:  Đơn đề nghị thay đổi điều chỉnh ĐATN 

Hướng dẫn dowload các biểu mẫu: trỏ chuột vào liên kết -> bấm chuột trái -> chọn lưu. Nếu liên kết không tự động chạy, trỏ chuột vào liên kết -> bấm chuột phải -> chọn Save link as… -> chọn lưu (nếu trình duyệt chặn thì chọn Keep hoặc Allow).

5. Biểu mẫu NCKH SV

– Phiếu đăng ký đề tài NCKH SV & Đề cương NCKH SV: Biểu mẫu đăng ký NCKH SV

6. Đơn xin phép vắng học, vắng thi

– Đơn xin phép vắng học, vắng thi: BM.CTSV.12.CTSV(e)

– Danh sách điểm danh SV: BM.CTSV.12.CTSV(d)

7. Biên Bản Sinh Hoạt Lớp

– Biểu mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Lớp: BB sinh hoat lop

8. SỔ THEO DÕI TIẾN ĐỘ GIẢNG DẠY & HỌC TẬP

– Biểu mẫu Sổ theo dõi tiến độ giảng dạy & học tập: tải ở đây.

Share