Quy định và Biểu mẫu

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH

QUY ĐỊNH NCKH

BIỂU MẪU NHẬN XÉT VÀ PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  • Đề cương NCKH cấp HV

BIỂU MẪU CÔNG TÁC

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ 

​BIỂU MẪU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI SV

BIỂU MẪU DỰ GIỜ

BIỂU MẪU VẮNG DẠY & DẠY BÙ

BIỂU MẪU ĐỀ THI

 

Share