Quy định và Biểu mẫu

KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH

QUY ĐỊNH NCKH

BIỂU MẪU NHẬN XÉT VÀ PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN

BIỂU MẪU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • Đề cương NCKH cấp HV

BIỂU MẪU CÔNG TÁC

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ 

​BIỂU MẪU LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI SV

BIỂU MẪU DỰ GIỜ


KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share