[Chương trình Startup Summer Bootcamp của ĐH Chulalongkorn, Thái Lan]

[Chương trình Startup Summer Bootcamp của ĐH Chulalongkorn, Thái Lan]

ASEAN University Startup Bootcamp là một dự án quy tụ những bạn sinh viên chưa tốt nghiệp có nhiều sáng tạo và đam mê trong khu vực ASEAN+3, những người muốn khởi nghiệp và mong muốn trở thành những doanh nhân trong thế hệ mới.

Sau 3 tuần được đào tạo và hội thảo trực tuyến miễn phí, người tham gia có cơ hội thực hành và tìm hiểu tất cả những điều liên quan đến khởi nghiệp. Được các chuyên gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra lời khuyên. Đồng thời, người tham gia cũng sẽ được truyền những cảm hứng và các quan điểm mới từ các hoạt động kết nối khởi nghiệp với các bạn sinh viên ASEAN.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 27/6/2021

Yêu cầu:

  • Người tham gia phải có bằng Cử nhân khu vực các nước ASEAN +3
  • Có sở thích và mong muốn trở thành doanh nhân từ khởi nghiệp

Hình thức nộp hồ sơ:

  • Quét mã QR trên poster để đăng kí
  • Gửi một video giới thiệu bản thân dài 5 phút bao gồm:

+ Thông tin bản thân

+ Điểm mạnh điểm yếu

+ Lý do tham gia chương trình khởi nghiệp

Để biết thêm chi tiết liên hệ tại:

+ Facebook: ASEAN University Startup Summer Bootcamp 2021

+ Email: aseanuniversitystartup@gmail.com

Share