[Synopsys Online Career Talk tháng 8]

[Synopsys Online Career Talk tháng 8]

Nhằm giúp các bạn sinh viên có được góc nhìn đa dạng hơn về các mảng trong thiết kế vi mạch, Synopsys Vietnam tổ chức chương trình Online Career Talk với nội dung:

Chủ đề: Discover SOC & Digital Design

Thời gian: 10am -11:15 am ngày 26/8

Hình thức tổ chức: Online trên Zoom Meeting đăng ký tại:https://bit.ly/career-talk-aug

Share