Chương trình Sinh viên Công nghệ tập sự 2023 của FPT Telecom

Chương trình Sinh viên Công nghệ tập sự 2023 của FPT Telecom

Sinh viên Công nghệ là chương trình Tập sự – Có lương, được tổ chức định kỳ hằng năm của FPT Telecom, dành riêng cho sinh viên đam mê khối Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông.

Chương trình được triển khai đăng ký đến ngày 05/05/2023. Sinh viên sẽ tham gia các vòng tuyển chọn trước khi được lựa chọn trở thành tập sự viên chính thức dưới sự đào tạo của FPT Telecom ( Hoàn toàn không mất phí).

Đính kèm Proposal giới thiệu chương trình: Proposal SVCN TS_2023

Đồng thời, thông tin chi tiết về chương trình các bạn tiện tham khảo:

Nội dung Link thông tin
Link đăng ký https://bit.ly/SVCNTS2023
Thông tin chi tiết https://fptjobs.com/tin-tuc/lan-dau-tien-tai-sinh-vien-cong-nghe-tap-su-mua-7-thu-nhap-khung-len-den-150-trieu-302
Clip về Chương trình https://bit.ly/3KA3iWW
Group Chương trình https://www.facebook.com/groups/LangCongNgheFPTJobs

Nếu cần thêm thông tin về chương trình, các bạn liên hệ theo Email: NhuTTK@fpt.com.vn hoặc SDT: 03789 06 330.

Share