[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 10/2023 – Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Khoa Viễn Thông

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 42 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 10/2023) theo thông tin đính kèm bên dưới.

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 30/11/2023, hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

Share