Quy Định và Biểu Mẫu

DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN

QUYẾT ĐỊNH

QUY CHẾ

QUY ĐỊNH

THÔNG TƯ

HỌC PHÍ VÀ PHÍ

BIỂU MẪU

1. Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp

– Hệ chính quy: BM4- TTTN- DHCQ

– Hệ liên thông: BM4-TTTN- LTCQ

– Hệ cao đẳng: BM4-TTTN- CĐCQ

2. Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp

– Hệ chính quy: BM10-ĐATN-DHCQ

– Hệ liên thông: BM10-ĐATN-LTCQ

– Biểu mẫu chuyển từ làm đồ án tốt nghiệp sang học môn thay thế tốt nghiệp: đăng ký online theo đường link ở đây.

3. Quy định thiết kế quyển báo cáo thực tập và đồ án tốt nghiệp

– Báo cáo thực tập: Quy định thiết kế quyển TTTN

– Bảng đánh giá quá trình thực tập (dành cho công ty): ở đây

– Đồ án tốt nghiệp: Quy định thiết kế quyển ĐATN

4. Đơn xin điều chỉnh và thay đổi

– Đề cương thực tập tốt nghiệp: Đơn điều chỉnh đề cương TTTN

– Đồ án tốt nghiệp: Đơn đề nghị thay đổi điều chỉnh ĐATN

5. Biểu mẫu NCKH SV

– Phiếu đăng ký đề tài NCKH SV & Đề cương NCKH SV: Biểu mẫu đăng ký NCKH SV

6. Đơn xin phép vắng học, vắng thi

– Đơn xin phép vắng học, vắng thi: BM.CTSV.12.CTSV(e)

– Danh sách điểm danh SV: BM.CTSV.12.CTSV(d)

7. Biên Bản Sinh Hoạt Lớp

– Biểu mẫu Biên Bản Sinh Hoạt Lớp: BB sinh hoat lop

8. SỔ THEO DÕI TIẾN ĐỘ GIẢNG DẠY & HỌC TẬP

– Biểu mẫu Sổ theo dõi tiến độ giảng dạy & học tập: tải ở đây.