Sinh viên Khoa Viễn Thông 2 tham gia tiếp sức mùa thi năm 2020

Sinh viên Khoa Viễn Thông 2 tham gia tiếp sức mùa thi năm 2020

KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hè này làm gì?

Hè này đi làm Tình nguyện chứ!

Sẵn sàng cho Tiếp sức mùa thi PTITHCM chưa nào?

Có thể là hình ảnh về 23 người
Có thể là hình ảnh về 7 người

KHOA VIỄN THÔNG 2 | NƠI THẮP SÁNG NHỮNG ƯỚC MƠ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Share
Gọi ngay 028-38 29 5260
challenges-icon