Thông báo

Thông Báo V/v Nghỉ Lễ  Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/05/2016

by admin | Apr 13, 2016 | Thông Báo | 93 comments

1. Thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày vào thứ Bảy 16/4/2016 (Học viện sẽ bố  trí nghỉ liên tục thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ bù vào thứ Hai 18/4/2016, tổng cộng Học viện bố trí nghỉ liên tục ba ngày).

2. Thời gian nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế  lao động 01/5/2016: 02 ngày vào thứ Bảy, 30/4/2016, và Chủ nhật, 01/5/2016, (Học viện sẽ bố trí nghỉ liên tục thứ Bảy, Chủ nhật và nghỉ bù thứ Hai: 02/5/2016 và thứ Ba 03/5/2016, tổng cộng Học viện bố trí nghỉ liên tục 4 ngày).

Share