MARVELL VIETNAM EXCELLENCE SCHOLARSHIP 2024

Chương trình Học bổng Marvell Việt Nam 2024 cho sinh viên đại học ngành kỹ thuật tại các trường đại học ở Việt Nam.

30 suất học bổng – Tổng cộng 30.000 USD

Thời gian nộp đơn: từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024

Tiêu chí chung

  • Quốc tịch Việt Nam
  • Trình độ tiếng Anh tốt.
  • Không được tuyển dụng/cung cấp bởi các công ty khác, kể cả Marvell
  • Quan tâm đến nghề nghiệp trong ngành bán dẫn tại Việt Nam

Các loại học bổng và điều kiện được đính kèm theo file như bên dưới.

Marvell Vietnam Excellence Scholarship 2024

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với ủy ban học bổng của Marvell Việt Nam theo địa chỉ: ukhanh@marvell.com

Share